СНІЖНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенського району

                               Вінницької області

                                               с. Сніжна                             

 22222  Тел.:2-41-30, 2-41-21, 2-41-43;                                 snigna_sr@ukr.net

Р І Ш Е Н Н Я №401

               

від 27 червня  2019 року                                        41 сесія 7 скликання

                                               

                 Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати

податків  на 2020 рік

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295Податкового кодексу України, Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету…,  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити  на території Сніжнянської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2020 рік ставки  місцевих податків  :

      1.1. в тому числі :

          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          - транспортного податку додаток ;

          - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

2.Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік (додатки 7,8).  

3.Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в Сніжнянській сільській раді (Додаток 1, Ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  (додаток 2);

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Сніжнянській сільській раді (Додаток 3) ;

- Ставки, положення про механізм справляння земельного податку (додаток 4)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в Сніжнянській сільській раді (Додаток 5) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Сніжнянській сільській раді (Додаток 6) ;

                          4. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади       

                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,   

                    під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про   

                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Колос»

                    не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

    5.Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 ріку десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, формування бюджету та врегулювання земельних відносин(голова комісії Носанчук Л.В.).

      7. Визнати таким, що втратили чинність:

1)  рішення 28 сесії  Сніжнянської сільської ради 7 скликання  від 29.06. 2018 року № 287 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

8. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

 

 

 Сільський голова                                  Б.П.Коваль